מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים

חג הפורים - אורות מהכותל לפורים מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר