מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
מועדים וזמנים » שבת זכור

שבת זכור ונצח ישראל - אורות מהכותל לפרשת תצוה מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר