מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

בניית המשכן והבחירות במדינת ישראל - אורות מהכותל לפרשת תרומה מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר