מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

יציאת מצרים ותוכנית המאה - אורות מהכותל לפרשת בא מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר