מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

באנו חושך לגרש - אורות מהכותל לפרשת וישלח מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר