מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הכיפורים

רבי עקיבא ויום הכיפורים - אורות מהכותל מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר