מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ראש השנה

השמחה בראש השנה - אורות מהכותל מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר