מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » אירוע היובל

מו"ר הרב אביגדר נבנצל -אירוע היובל |כורך - מצוות מבטלות זו את זו

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל