מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » אירוע היובל

סיום ש"ס של בוגרי הישיבה- הרב ישעיהו שטיינברגר שליט"א -אירוע היובל

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר