מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » אירוע היובל

מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל מספר על הקמת הישיבה חלק א

ע"י: הרב ישעיהו הדרי