מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילה

שיחת חיזוק לתפילה בעידן הקורונה #2

ע"י: הרב ארי קוטלר