מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילה

סוד של סמיכת גאולה לתפילה

ע"י: הרב ארי קוטלר