מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילה

מזמור שיר חנוכת הבית לדוד

ע"י: הרב ארי קוטלר