מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילה

"והסיר ה' ממך כל חולי"

ע"י: הרב ארי קוטלר