מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילה

תפילת 'יהי כבוד'

ע"י: הרב ארי קוטלר