מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילה

ברכת 'ברוך שאמר' חלק ב'

ע"י: הרב ארי קוטלר