מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילה

חשיבות לאז ישיר בתפילה

ע"י: הרב ארי קוטלר