מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילה

ישתבח ויום העצמאות

ע"י: הרב ארי קוטלר