מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילה

ויברך דוד- "וכרות עמו הברית"

ע"י: הרב ארי קוטלר