מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילה

לק-ל ברוך נעימות

ע"י: הרב ארי קוטלר