מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיעור לפרשת "ואלה המשפטים" - הרב אברהם ריבלין

ע"י: הרב אברהם ריבלין