מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
מועדים וזמנים » זכור

ההיגיון במגילת אסתר - הרב אברהם ריבלין | פרשת תצוה זכור

ע"י: הרב אברהם ריבלין