מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיעור לפרשת אמור- הרב אברהם ריבלין שליט"א -שבת וחדש עפ"י שעור הרב הדרי זצ"ל

ע"י: הרב אברהם ריבלין