מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

"ויקח קרח" | שיעור לפרשת קרח - הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין