מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

"טעם מה יש בה" |שיעור לפרשת חקת - הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין