מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיעור לפרשת כי תצא וכל האמת על ספר יונה חלק ב - הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין