מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

תפילת יונה - הרב אברהם ריבלין שליט"א |שיעור פרשת שבוע כי תבוא

ע"י: הרב אברהם ריבלין