מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

למה הנסיון נקרא 'עקידה' - הרב אברהם ריבלין שליט"א - שיעור לפרשת וירא

ע"י: הרב אברהם ריבלין