מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

כמה שבטים יש? - הרב אברהם ריבלין שליט"א | שיעור לפרשת ויחי

ע"י: הרב אברהם ריבלין