מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

למה משה שיקר לפרעה? - הרב אברהם ריבלין שליט"א | שיעור לפרשת וארא

ע"י: הרב אברהם ריבלין