מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הבכורות זה מכה? - הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין