מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

תוכחה אוהבת וענישה מכבדת - הרב אברהם ריבלין שליט"א | פרשת משפטים

ע"י: הרב אברהם ריבלין