מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

על מה המשכן - הרב אברהם ריבלין שליט"א | פרשת תרומה

ע"י: הרב אברהם ריבלין