מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הסתר ה' בכבוד - הרב אברהם ריבלין שליט"א | שיעור לפרשת פקודי

ע"י: הרב אברהם ריבלין