מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

חסד, עזות ומלכות - שיעור לקראת חג השבועות מפי הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין