מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שמות יהושע במדבר - שיעור לפרשת שלח מפי הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין