מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיחה לפרשת כי תצא - הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין