מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שיחה לפרשת וישלח - הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין