מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שיעור לפרשת ויגש - הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין