מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

"אשר הוצאתיך מארץ מצרים" | שיעור לפרשת יתרו - הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין