מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
מועדים וזמנים » פורים

הִלָחֵם בעמלק מחר (2) | שיעור לפרשת תרומה ופורים - הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין