מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » עשרה בטבת

"כי עלתה רעתם לפני" | הרב אברהם ריבלין | ליל עשרה בטבת

ע"י: הרב אברהם ריבלין