מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
מועדים וזמנים » שבת זכור

פרשת תרומה-זכור תשפ"א | הרב אברהם ריבלין

ע"י: הרב אברהם ריבלין