מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » ברכות

שביבי למדנות בדף יומי - מסכת ברכות דף לה

ע"י: הרב ישי הורן