מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » ברכות

שביבי למדנות בדף יומי - מסכת ברכות דף מח

ע"י: הרב ישי הורן