מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שבת

שביבי למדנות בדף יומי - מסכת שבת דף ג'

ע"י: הרב ישי הורן