מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פסחים

שביבי למדנות בדף יומי - מסכת פסחים דף נח

ע"י: הרב ישי הורן