מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה- האם מותר להשתמש בדוד שמש בשבת?

ע"י: כללי