מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה- הוספת מים מהברז לכוס תה בשבת

ע"י: כללי