מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה- האם מותר להערות ממיחם לתוך כוס רטובה?

ע"י: כללי